• Bologna, Firenze & Ferrari Tour 2021
  • Firenze, Siena, Chianti, Maremma Tour2021
  • Food, Religion & Faith in Italy 2021
  • Friuli Venezia Giulia & Austria Tour 2021
  • Truffle Week in Piedmont Tour 2021
  • Jewish Itineraries in Italy Tour 2021
Italia Food & TravelEXP
Italy through the eyes and palate of a chef