Italia Food & TravelEXP
Italy through the eyes and palate of a chef
  • Bologna, Firenze & Ferrari Tour 2023
  • Firenze, Siena, Chianti, Maremma Tour2023
  • Food, Religion & Faith in Italy 2022
  • Friuli Venezia Giulia & Austria Tour 2023
  • Truffle Week in Piedmont Tour 2023
  • Jewish Itineraries in Italy Tour 2022